Όροι & Προϋποθέσεις

Γενική Χρήση του Weddo

Σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του Weddo, απαγορεύεται:

  • το ανέβασμα περιεχομένου που ανήκει σε ακατάλληλες κατηγορίες
  • η παραβίαση νόμων και πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων
  • η χρήση τους αν δεν είστε σε θέση να υπογράψετε νομικά δεσμευτικά συμβόλαια (π.χ. είστε κάτω των 18 χρόνων), ή αν σας έχει προσωρινά ή επ’ αόριστον απαγορευτεί η πρόσβαση στην πλατφόρμα
  • η μη πληρωμή των προϊόντων ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν απο εσάς, εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος (π.χ το προϊόν ήταν κατεστραμένο)
  • η μη παράδοση των ατικειμένων ή υπηρεσιών που πωλήθηκαν από εσάς εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος (π.χ ο αγοραστής δεν συμμορφώθηκε με τους όρους και προυποθέσεις που τέθηκαν από το κατάστημά σας) 
  • το ανέβασμα ψευδούς, μη έγκυρου, παραπλανητικού, δυσφημιστικού περιεχομένου
  • το ανάβασμα ψευδών, παραπλανητικών και δυσφημιστικών κριτικών με σκοπό την δυσφήμιση των ανταγωνιστών 

Παράπονα περί Πνευματικών Δικαιωμάτων

Το Weddo σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων. Αν πιστεύετε ότι η δουλειά σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που χαρακτηρίζεται ως παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων παρακαλούμε να μας το αναφέρετε άμεσα ώστε να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες. Το Weddo δε φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις και δεν θα προβεί σε αναφορά της παραβίασης στον αντίστοιχο φορέα. Αυτή η ενέργεια θα πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον επαγγελματία.

Συναλλαγές μεταξύ Πελάτη και Επαγγελματία

Το Weddo παρέχει μία ηλετρονική πλατφόρμα συναλλαγών ώστε ένας Επαγγελματίας(Πωλητής) να καταχωρεί, να δέχεται, να διαχειρίζεται και να ολοκληρώνει παραγγελίες από έναν Πελάτη(Αγοραστή) για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του στο διαδίκτυο. Παρ’ όλ’ αυτά το Weddo δεν εκπροσωπεί ούτε τον  Πωλητή ούτε τον Αγοραστή σε αυτές τις συναλλαγές. Το Weddo δεν ελέγχει και δεν καθιστάται υπεύθυνο για την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα ή τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται προς πώληση ή για τη δυνατότητα των πωλητών να ολοκληρώσουν μία πώληση ή τη δυνατότητα των αγοραστών να ολοκληρώσουν μία αγορά.

Προμήθεια

Αυτή τη στιγμή το Weddo δεν λαμβάνει καμία προμήθεια επί των συναλλαγών. Εάν αυτό αλλάξει θα αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα. 

Εάν είστε Επαγγελματίας και επιλέξετε τη χρήση αυτοματοποιημένων πληρωμών μέσω Stripe, τότε θα έχετε την ευθύνη της πληρωμής της αντίστοιχης προμήθειας ανά παραγγελία (2.9% + 0.30ευρώ).

Αποποίηση Εγγυήσεων/Περιορισμός Ευθύνης

Η πλατφόρμα Weddo και όλη η πληροφορία, περιεχόμενο, υλικό, προϊόντα και υπηρεσίες που εμπεριέχονται ή γίνονται διαθέσιμα μέσω του Weddo, παρέχονται από το Weddo ως “όπως έχει” και “όπως είναι διαθέσιμο”. To Weddo δεν κάνει καμία αντιπροσώπευση και δεν δίνει καμία εγγύηση κανενός είδους, άμεση ή έμεση, σε σχέση με τη χρήση, την πληροφορία, το περιεχόμενο, το υλικό, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμπεριέχονται ή γίνονται διαθέσιμα μέσω του Weddo. Συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε το Weddo με δικό σας ρίσκο.
Το Weddo δεν εγγυείται ότι η πληροφορία, το περιεχόμενο, το υλικό, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες που εμπεριέχονται ή γίνονται διαθέσιμα μέσω του Weddo είναι “καθαρά” από ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό. Το Weddo αποποιείται κάθε ευθύνη όσον αφορά καταστροφή οποιουδήποτε είδους που προήλθε από τις προαναφερόμενες παροχές. 
 

Απενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη / Τερματισμός Συνεργασίας με Επαγγελματία

Το Weddo έχει κάθε δικαίωμα να προβεί σε διαγραφή λογαριασμού χρήστη ή τερματισμό συνδρομής επαγγελματία ανά πάσα στιγμή και χωρίς εξήγηση. Λόγοι για αυτή την ενέργεια έχουν να κάνουν με παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της πλατφόρμας, κακόβουλες ενέργειες ή γενικά ενέργειες που αποσκοπούν στην διατάραξη του υγιής ανταγωνισμού του ιστότοπου.