Επικοινωνία

Επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας; Χρησιμοποιείστε ένα από τα παρακάτω E-mail επικοινωνίας και κάποιος από την ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Είστε Ζευγάρι;
 
Γενικές Πληροφορίες

info@weddo.gr 

Υποστήριξη Πελατών 
info@weddo.gr
Είστε Επαγγελματίας;
 
Σχόλια και Αιτήματα

vendor.requests@weddo.gr 

Υποστήριξη Επαγγελματία 
vendor.support@weddo.gr